подтик

подтик
същ. - мотив, подбуда, насърчение, стимул, импулс, тласък, причина, интерес, подем
същ. - движеща сила, двигател
същ. - инстинкт, неудържим стремеж
същ. - порив, копнеж
същ. - влияние
същ. - поощрение

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • влияние — същ. авторитет, престиж, тежест същ. господство, власт, надмощие същ. натиск, въздействие, давление, внушение същ. значение, важност, сила същ. владичество същ. управление, ръководство, контрол …   Български синонимен речник

  • двигател — същ. машина, мотор, автомобил, пружина, лост, сила, механизъм същ. агент, подбудител, инициатор, движеща сила, автор същ. подтик, стимул, тласък …   Български синонимен речник

  • движеща сила — словосъч. импулс, стимул, мощ словосъч. подтик, тласък, двигател …   Български синонимен речник

  • импулс — същ. подбуда, подтик, стимул, стремление, тласък, подем същ. сила, напън, натиск същ. воля, желание, твърдо намерение, твърдост, непоколебимост, решителност, намерение, самоконтрол, самообладание същ. движеща сила, мощ същ. мотив същ …   Български синонимен речник

  • инициатива — същ. начинание, почин, проява, проявление, начало, първа крачка, предприятие, подбуда, подтик, импулс, подбуждение, намерение, предприемчивост, самодейност, самоинициатива същ. замах, жест, размах, широта, разпоредителност същ. водене,… …   Български синонимен речник

  • инстинкт — същ. нагон, подтик, влечение същ. интуиция същ. животинското, скотското същ. вътрешен импулс, хрумване, порив същ. импулс, неудържим стремеж …   Български синонимен речник

  • копнеж — същ. мъка, жажда, жадуване същ. въжделение, копнение, щение, желание, стремеж, блян, идеал, мечта, цел същ. глад същ. импулс, тласък, подтик, порив същ. силно желание, нежно чувство …   Български синонимен речник

  • мотив — същ. подбуда, причина, начало, повод, претекст, предлог, стимул, подтик, първопричина, първоизточник същ. резон, основание, съображение, обосновка същ. импулс …   Български синонимен речник

  • насърчение — същ. кураж, окуражаване, подтик, подтикване, поощрение, подбуждане, ободрение същ. подстрекателство, насъскване същ. одобрение, подпомагане същ. насърчаване, подкрепа същ. разрешение, санкция, ратификация, ратифициране …   Български синонимен речник

  • неудържим стремеж — словосъч. подтик, импулс, инстинкт …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”